Na een positieve evolutie van de coronacijfers in onze gemeente, besliste het college van burgemeester en schepenen op advies van de lokale veiligheidscel om de extra genomen maatregelen te versoepelen. 

 • De verplichting om een mondmasker bij zich te hebben op het grondgebied Hamme blijft.
  Dit geldt voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. Kun je om medische redenen geen mondmasker dragen, dan dien je dit aan te tonen met een medisch attest.

 • Kermissen (= foorkramers) in Hamme krijgen vanaf 1 september opnieuw groen licht.
  De kermissen verlopen volledig coronaproof: o.a. capaciteit bezoekers afhankelijk van aantal lopende meter kramen
  (1 pers. per 1,5 m) met een maximum van 200 bezoekers, mondmaskers verplicht en éénrichtingsverkeer. Er vinden geen randactiviteiten (bv. jaarmarkten of andere activiteiten) plaats.

 • Vanaf 1 september zijn opnieuw toeschouwers toegelaten tijdens sportwedstrijden conform de protocollen van de sportfederatie.
  De sportclubs dienen de richtlijnen in de protocollen strikt op te volgen en erop toe te zien dat ze nageleefd worden. Groepskleedkamers en -douches blijven gesloten.
 • Culturele activiteiten kunnen vanaf 1 september opnieuw georganiseerd worden.
  Dit volgens de specifieke sectorprotocollen en onderstaande extra maatregelen:

  • in een vaste bestaande infrastructuur die gebruikelijk dienst doet voor soortgelijke activiteiten;
  • verplicht met zittend publiek;
  • capaciteit van de activiteit wordt bepaald op basis van de vrije (zaal-)oppervlakte (1 pers. per 4m2), tenzij anders bepaald in het sectorprotocol;
  • verplichte reservatie van de aanwezigen vooraf aan de activiteit;
  • verplichte registratie van de aanwezigen + gegevens overmaken aan de lokale veiligheidscel;
  • positief advies verkrijgen van de lokale veiligheidscel (zie procedure).

Organisatoren van culturele activiteiten die niet kunnen doorgaan met een zittend publiek, dienen een aanvraag te richten aan de lokale veiligheidscel. De veiligheidscel onderzoekt - in overleg met de organisator - of de activiteit al dan niet kan toegelaten worden en welke (extra) maatregelen er eventueel moeten genomen worden.

Procedure aanvragen advies lokale veiligheidscel

 • Vul het aanvraagformulier evenementen in en bezorg dit aan de dienst noodplanning (noodplanning@hamme.be).
 • Maak een afspraak met de dienst noodplanning voor een plaatsbezoek en voor het opmaken van een eventscan.
 • Het volledige aanvraagdossier met de resultaten van de eventscan worden besproken in lokale veiligheidscel.
 • De organisator/initiatiefnemer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het advies.

Alle recente informatie over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be. De lokale maatregelen kan je nalezen op www.hamme.be/coronavirus.

De politieverordening van 27 juli 2020 wordt opgeheven en vervangen door de politieverordening van 27 augustus 2020.

Deel deze pagina