Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Een energiezuinige verbouwing hoeft niet duurder te zijn dan een andere verbouwing. Als inwoner van onze gemeente kan je via Energiehuis BEA (Beheer Energie Aalst) goedkoop een bedrag ontlenen om energiebesparende investeringen mee uit te voeren.

Bedrag

Er kan een maximumbedrag ontleend worden van € 15.000 per dossier en de terugbetalingstermijn beloopt maximum 10 jaar. Korter is evenwel toegestaan (minstens 2 jaar). Er wordt enkel geleend aan mensen die tot de sociale doelgroep behoren. De intrestvoet is 0%.

 Wie kan de Vlaamse Energielening aangaan?

Het VEA (Vlaams Energie Agentschap) wil dat er speciale inspanningen worden gedaan voor de personen die tot onderstaande categorieën behoren. Zij kunnen de Vlaamse Energielening aanvragen en extra hulp krijgen bij de uitvoering van de energiebesparende verbouwingen.

Het gaat om volgende doelgroepen:
 
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550, verhoogd met € 1.650 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 2017, aanslagjaar 2018).
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 19.105,58, verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 2017, aanslagjaar 2018).
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten.
 • Personen die recht hebben op een verwarmingstoelage van het OCMW.

Er zijn geen dossierkosten verbonden aan het openen van een energielening. 

Voor welke energiebesparende maatregelen?

Je kan een energielening aanvragen voor volgende werken:

 • dak- of zoldervloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
 • muurisolatie;
 • vloerisolatie;
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinig ventilatiesysteem;
 • zuinige verwarmingsinstallatie;
 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is;
 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);
 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond);
 • energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren. 
 
Opgelet: om zonnepanelen te kunnen plaatsen, moet je woning voldoende geïsoleerd te zijn (minimum Rd-waarde 3,5 m²/WK) en voorzien te zijn van dubbele beglazing. De werken moeten uitgevoerd zijn door een erkende aannemer. Ook sociale werkplaatsen komen in aanmerking.

Hoe vraag je de Vlaamse Energielening aan?

Opgelet, Energiehuis BEA werkt enkel op afspraak! Vraag telefonisch of via e-mail een aanvraagdocument aan of download het van deze website. Begin met het verzamelen van de nodige documenten en probeer het formulier zo volledig mogelijk voor te bereiden. Aansluitend kan je gerust een persoonlijke afspraak maken met één van onze medewerkers. Energiehuis BEA maakt dan graag de nodige tijd vrij om samen de documenten te doorlopen.

Breng een kopie mee van de volgende zaken:

 • een ingevuld aanvraagformulier;
 • de algemene voorwaarden van lening Energiehuis BEA voorzien van een paraaf waaruit blijkt dat je er kennis van genomen hebt;
 • een kopie van je identiteitskaart recto verso (en je partner);
 • een kopie van de bankkaart;
 • een kopie van de prijsofferte voor de uit te voeren werken;
 • een kopie van de loonfiche(s) van de laatste 3 maanden;
 • een kopie van andere inkomensbewijzen (alimentatie, kinderbijslag, …);
 • een kopie van je aanslagbiljet personenbelasting (die voor jou van toepassing is);
 • een attest van je ziekenfonds, het OCMW of andere bevoegde instanties waaruit blijkt dat je tot de doelgroep behoort;
 • en een klevertje van de mutualiteit.

Procedure

Bezorg alles aan Energiehuis BEA, na afspraak in het administratief centrum. Vanaf het moment dat het dossier volledig is krijgt je dossier ook een officieel volgnummer. Energiehuis BEA doet dan een financiële analyse en bereidt het dossier verder voor. Een volledig dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het VEA. Je wordt aansluitend door Energiehuis BEA op de hoogte gebracht van de beslissing. Is deze positief dan kan je de facturen ter betaling voorleggen.

Deel deze pagina