De Vlaamse energielening voor prioritaire en kwetsbare doelgroepen kan ook in 2019 aangevraagd worden.

Voor Hamme kan de Vlaamse energielening aangevraagd worden bij energiehuis vzw BEA.

Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan een Energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. 

Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Voor meer info kan je steeds terecht bij vzw BEA, Administratief Centrum, Werf 9, 9300 Aalst. Je kan hen contacteren via het gratis nummer 0800 93 030 of info@vzwbea.be. Er wordt enkel op afspraak gewerkt.

Deel deze pagina