Verboden te parkeren tussen deze twee verkeersborden op 2 januari 2017 van 7.00 u. tot 15.00 u.Burgers kunnen in de volgende gevallen terecht bij Team magazijn en logistiek voor het huren van parkeerverbodsborden:

  • Het reglementair parkeren en opstellen van ceremoniewagens, een verhuiswagen of (aanhang-)wagens voor het laden of lossen.
  • Het vrijhouden van ruimte voor het laden en lossen van een afzetcontainer. Let op: de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van de container vereist een afzonderlijke aanvraag.

Voor het huren van parkeerverbod in het kader van werken (door jezelf of een aannemer) dien je je te wenden tot de private verhuurmarkt.

Team logistiek en magazijn heeft voldoende parkeerverbodsborden in voorraad. Je hoeft dus niet vooraf te bellen om de borden te reserveren. Je kan de borden afhalen tijdens de openingsuren van Team magazijn en logistiek.

Procedure

Je dient deze borden aan te vragen bij Team magazijn en logistiek. Doe dit tijdig. De borden dienen immers minimaal 24 u. vooraf geplaatst te worden. Na het invullen van het aanvraagformulier en de betaling van de huur en de waarborg kan je de borden - indien nodig - onmiddellijk meenemen.

Praktisch

  • Elk bord type E1 dient te worden voorzien van de datum, begin- en einduur.
  • Je plaatst de borden op de rand van het trottoir en dit minimaal 24 u. op voorhand.
  • De aanvrager voorziet in de correcte plaatsing, de instandhouding en de wegname.
  • De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de verkeerssignalisatie. Hij neemt de nodige maatregelen om de signalisatie, ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de verkeersveiligheid te verzekeren. De vergunde kan zich niet meer beroepen op de bewakingsplicht van de overheid.

Na inlevering van de borden wordt de waarborg gestort op hetzelfde rekeningnummer op voorwaarde dat de borden onbeschadigd zijn teruggebracht.

Bedrag

  • € 10,00 (huren van 1 set van 2 borden voor 7 kalenderdagen)
  • € 110,00 (waarborg signalisatie voor 1 set van 2 borden)

De huurprijs en de waarborg dienen steeds met bancontact betaald te worden aan het loket van Team magazijn en logistiek.

OPGELET! De maximum ontleentermijn bedraagt 7 kalenderdagen en kan niet verlengd worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt een tarief aangerekend van € 25,00 per begonnen dag en dit met een maximum van € 110,00.

Deel deze pagina