1
aug
2022

Aanwervingsvoorwaarden:

  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.
  • Ten minste 18 jaar zijn en een hoofdberoep uitoefenen.
  • Houder zijn van het diploma L.S.O.
  • Van correct zedelijk gedrag zijn (model 2) - niet ouder dan 3 maand.
  • Houder zijn van het rijbewijs categorie B met medische schifting.
  • Houder zijn van het brevet van DGH hulpverlener-ambulancier en een geldige badge van ambulancier en voldoen aan de voorwaarden gesteld door de ambulancierschool inzake permanente vorming waaronder de jaarlijkse 24u erkende permanente vorming of als burgerengagement bereid zijn tot behalen van brevet in DGH hulpverlener-ambulancier. Of in het bezit zijn van een beroepstitel spoed en intensieve zorg met ervaring in een 112 dienst.
  • Lichamelijk geschikt zijn.
  • Slagen in een mondelinge en een praktische proef.

Selectiegesprek:

  • Deelname aan het selectiegesprek voor brevethouders zal op 27 en/of 28 september 2022 plaatsvinden met peiling naar de motivatie, loyaliteit en competenties. Voor de burgers zonder brevet of diploma zal dit plaats vinden op 24 augustus 2022 steeds in de avond.
  • Start basiscursus op maandag 5 september 2022 met infosessie op 28 augustus in opleidingsschool te Gent.

Hoe je kandidaat stellen:

Jouw kandidatuur met cv, kopie van identiteitskaart, 112-badge en rijbewijs dient in ons bezit te zijn uiterlijk op vrijdag 19 augustus. Je kan dit bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis, per post of per e-mail t.a.v. burgemeester@hamme.be of 112@hamme.be.

Contact:

EVA-vzw Dienst 112 Hamme
Marktplein 1 - 9220 Hamme
gsm 0486 81 68 97

Deel deze pagina