Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. Een warmtepomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Een warmtepomp is niet hetzelfde als een warmtepompboiler.

 • Een warmtepomp verwarmt een ruimte en kan eventueel ook voor sanitair warm water zorgen.
 • Een warmtepompboiler zorgt alleen voor sanitair warm water. Voor een warmtepompboiler geeft de netbeheerder geen premie.

 De gemeente verleent onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor beiden.

Voorwaarden

 • Je bent de eigenaar of huurder van het gebouw waar de installatie geplaatst wordt. Als je huurder bent, heb je het akkoord van de eigenaar om deze subsidie aan te vragen.
 • De woning waar de installatie geplaatst wordt, staat volledig op het grondgebied van de gemeente Hamme.
 • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en water zorgt voor de warmteafgifte.
 • Voor warmtepompen: de COP (rendement, ‘coefficient of performance’) bedraagt minstens 3,4 gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.
 • Voor warmtepompboilers: de COP bedraagt minstens 2, gemeten volgens EN 255-3.
 • Er werd nog niet eerder een subsidie voor de installatie verleend door de gemeente.

Procedure

 • Je kan de subsidie online aanvragen of per post.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van je aanvraag. Als deze volledig en ontvankelijk is, wordt ze principieel goedgekeurd. We brengen je hiervan op de hoogte.
 • Na de plaatsing van de installatie komt iemand van de gemeente langs voor een controle. Je wordt telefonisch gecontacteerd om daarvoor een afspraak te maken.
 • Controles van subsidieaanvragen gebeuren een 6-tal keer per jaar. Na een reeks controles geeft het college opdracht tot uitbetaling van de goedgekeurde subsidiedossiers.
 • Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

 • € 375 voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming
 • 7,5 % op de kostprijs met een maximum van € 250 voor een warmtepompboiler (plaatsing en btw inbegrepen)
 • € 500 voor een combiwarmtepompsysteem (woningverwarming en verwarming van sanitair water)

Regelgeving

 • Subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en warmtepompsystemen, gemeenteraad van 15 december 2010.

Deel deze pagina