Aquafin plant in samenwerking met het gemeentebestuur wegen- en rioleringswerken in Doorn / Legierstraat (deel).

Volgende werken zullen uitgevoerd worden :

  • Aanleggen van RWA- en DWA-riolen in open sleuf
  • Aanleggen van een drukrioleringssysteem inclusief persleiding en pompputten
  • Vernieuwen van doorsteek waterloop 2e categorie dmv koker 1200 x 800 mm inclusief oeverbescherming dmv schanskorven en aanbrengen van stortsteen
  • Herprofileren van grachten en aanbrengen van palen met kantplanken langs de grachten
  • Bouwen van een 2DWA pompstation
  • Bouwen van een overstort
  • Bouwen van kopmuren
  • Opbraak en vernieuwing van de wegenis dmv asfaltverharding, cementbetonverharding, en betonstraatstenen in het volledige projectgebied
  • Maken van huis- en straatkolkaansluitingen
  • Leveren en plaatsen van groenvoorzieningen
Startdatum

1 april 2019

Uitvoeringstermijn

100 werkdagen

Gevolgen

Zeer sterke verkeershinder in betreffende straten.

Algemene informatie

De bewoners worden vooraf uitgenodigd op een informatievergadering.
De actuele informatie over deze werken kan je raadplegen via www.geopunt.be.

Deel deze pagina