Het gemeentebestuur plant wegen- en rioleringswerken in de Sint-Martens-Ommegangstraat.

Volgende werken zullen uitgevoerd worden :
De Sint-Martens-Ommegangstraat wordt heraangelegd vanaf het Dorp tot net voorbij het kruispunt met de Koning Boudewijnlaan. In de straat wordt een gescheiden riolering voorzien. De bestaande riolering wordt deels opgebroken en deels herbruikt. Er wordt een bufferbekken aangelegd op het terrein achter het kerkhof. Dit bufferbekken zal ook een verbinding hebben via een rioleringsbuis doorheen de wandelweg met de regenwaterriolering in de Edward Poppestraat.

Startdatum

5 november 2018

Uitvoeringstermijn

100 werkdagen

Gevolgen

Zeer sterke verkeershinder.

Algemene informatie

De bewoners worden vooraf uitgenodigd op een informatievergadering.
De actuele informatie over deze werken kan je raadplegen via www.geopunt.be.

Deel deze pagina