Het organiseren van een wielerwedstrijd, triatlon of een veldrit is onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de burgemeester van de gemeente waar het vertrek of de aankomst is voorzien. Het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden legt aan de inrichters een strenge reglementering op.

Procedure

  • De aanvraag dient te gebeuren via het gekoppelde aanvraagformulier minstens 3 maanden vooraf aan de wedstrijd.
  • Je voegt bij je aanvraag een plan van de omloop waarop in kleur het type van de wegen (groen voor gemeentewegen, rood voor gewestwegen) is vermeld, alsook de plaats van vertrek en aankomst en de locaties van de seingevers.

Regelgeving

  • Artikel 9 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer (KB van 16 maart 1968).
  • Artikelen 2, derde lid, 10 tot 13quater en 21 van het KB van 21 augustus 1967.
  • Het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden.

Deel deze pagina