Het organiseren van een wielerwedstrijd, triatlon of een veldrit is onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de burgemeester van de gemeente waar het vertrek of de aankomst is voorzien. Het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1967 en latere wijzigingen legt aan de inrichters een strenge reglementering op.

Procedure

  • De aanvraag dient te gebeuren via het gekoppelde aanvraagformulier minstens 3 maanden vooraf aan de wedstrijd.
  • Je voegt bij je aanvraag een plan van de omloop waarop in kleur het type van de wegen (groen voor gemeentewegen, rood voor gewestwegen) is vermeld, alsook de plaats van vertrek en aankomst en de locaties van de seingevers.

Deel deze pagina