Detailhandels- en horecazaken buiten het kernwinkelgebied kunnen een premie ontvangen voor de renovatie van hun gevel.

Voorwaarden

  • detailhandels- of horecazaak buiten het kernwinkelgebied
  • het gebouw is minimum 10 jaar oud
  • de gevel moet zichtbaar zijn van op het openbare domein en palen aan de openbare weg 
  • het gebouw mag geen uiterlijke tekenen vormen van verval
  • de werken mogen pas uitgevoerd worden na principiële goedkeuring van het schepencollege

Procedure

Je dient het aanvraagformulier met bijhorende documenten in bij het college van burgemeester en schepenen. Binnen een termijn van twee maanden zal dit dossier al dan niet goedgekeurd worden.

Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • overzicht van de uit te voeren werken en een prijsraming
  • foto's van de huidige toestand van de gevel
  • een bouwvergunning (indien noodzakelijk)

Bedrag

€ 500,00 per gebouw

Deel deze pagina