Registreer je als vrijwilliger  >

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een nooit geziene golf van solidariteit uit. Hammenaren willen zich inzetten om mensen die het extra moeilijk hebben deze dagen te helpen: door boodschappen te doen, de huisdieren uit te laten, of gewoon een babbeltje te doen via telefoon.

Geef je daarom op als vrijwilliger via www.hamme.be/word-vrijwilliger. Eens je bent geregistreerd, maak je deel uit van onze vrijwilligersgroep. Deze groep delen we zoveel mogelijk op per wijk, zodat je de verplaatsingen beperkt kan houden. We houden ook rekening met het type vrijwilligerstaak waarvoor jij je hebt geengageerd.

Van zodra wij een vraag ontvangen van een hulpbehoevende, toetsen we of de gevraagde hulp dringend en noodzakelijk is. Als dat het geval is, gaan we op zoek naar een vrijwilliger om in te springen.

Voorwaarden

  • je bent tussen de 18 en 60 jaar oud 
  • je hebt een goede algemene gezondheid 
  • je vertoont geen ziektesymptomen: loopneus, hoesten, koorts, ... 
  • je ben niet zwanger

Ontvang je een vervangingsinkomen? Dan heb je een meldingsplicht.

Vrijwilligersverzekering

We zorgen ervoor dat je verzekerd bent voor lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Let wel: de verzekering biedt geen dekking tegen besmettingen, ziektes of de gevolgen daarvan.

Deel deze pagina