Hieronder vind je de zittingsverslagen van de gemeenteraad terug. Deze verslagen zijn simpelweg de integrale audio-opnames van de zitting, die je kan terugvinden per jaartal (playlist) op YouTube. Bij de beschrijving van de 'filmpjes' op YouTube vind je tevens een indexering per agendapunt terug.

Dergelijk zittingsverslag bevat dus voornamelijk de 'debatten'. Wil je b.v. lezen wat de inhoud is van het agendapunt dat de raad heeft goedgekeurd, dan dien je de notulen na te lezen. De notulen bevatten de eigenlijke besluiten.

  • 2019
  • 2020
    • In maart 2020 ging er geen zitting door.

Deel deze pagina