Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Locatie

De eigenaar moet deze aanvraag mee ondertekenen voor akkkoord. Dit kan je als bijlage bij deze aanvraag op het einde toevoegen.

Adres van de installatie

Er wordt een subsidie aangevraagd voor *
Worden er nog andere subsidies aangevraagd? *

Thermische zonne-installatie

Voor de plaatsing van zonnepanelen is mogelijk een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist. De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is mogelijk niet vereist op een plat dak of als de zonnepanelen op maximaal een meter boven het dakvlak komen of bij een hellend dak als de panelen geïntegreerd worden in het dakvlak.

Het betreft een installatie voor de verwarming van *

Warmtepomp

Voor een verticale boring kan een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een gedeelde inrichting of activiteit vereist zijn. Dit is afhankelijk van de boordiepte en de locatie van de boringen. Het dieptecriterium is te vinden op de website dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html.

Warmteafgiftesysteem *
Andere verwarmingssystemen in het gebouw *

Offerte

Om jouw aanvraag te vervolledigen vragen we jou om onderstaande documenten toe te voegen:

  • offerte
  • in het geval je huurder bent, de verklaring van de eigenaar van het gebouw

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement voor thermische zonne-installaties en warmtepompsystemen.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.