Je meldt de geboorte van je kind bij Team burgerzaken van de gemeente waar je kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte in de kraamkliniek te doen.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader/meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder.
  • als hij of zij vóór de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader/meemoeder samen aanwezig zijn.

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte (geboortedag niet inbegrepen - zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen wel inbegrepen). Is de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboorteattesten. Hiermee kan je:

  • kinderbijslag aanvragen.
  • je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij het ziekenfonds.

Meebrengen

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK) (vader, moeder of beiden)
  • medisch geboorteattest (model 1)
  • je trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder, huwelijksakte (bij huwelijk in buitenland)
  • de akte van erkenning als je het kind vóór de geboorte erkend hebt

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Indien de aangifte niet gebeurde binnen de gestelde termijn, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan, binnen de 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, melding aan de persoon die hem van de bevalling op de hoogte gebracht heeft. Dit kan een medewerker van het ziekenhuis zijn, de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was indien de bevalling niet in een ziekenhuis plaats vond. Deze persoon dient binnen de 3 kalenderdagen (geen werkdagen) de aangifte te doen.

Regelgeving

Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy. 

Deel deze pagina