Dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, bindt lokaal bestuur Hamme op geen enkele wijze tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij het later wordt bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan lokaal bestuur Hamme aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van dit bericht of zijn bijlagen.

Deel deze pagina