Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens overledene

Gegevens aangever

Gegevens begrafenisondernemer

Gegevens begrafenis

Voor niet-inwoners van Hamme moet het document 'laatste wilsbeschikking' worden voorgelegd. Dit kan opgevraagd worden bij de dienst burgerzaken van de verblijfplaats van de overledene.

Datum begrafenis
Uur begraafplaats *

Gegevens contactpersoon (facturatieadres)

Documenten