In de gemeente liggen ecologisch waardevolle terreinen, vaak in eigendom van particulieren. Er zijn natuurverenigingen actief die dergelijke percelen aankopen om ze op ecologische manier te beheren en te beschermen tegen verontreiniging. De gemeente steunt dergelijke verenigingen door een subsidie bij de aankoop van de percelen.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een terreinbeherende vereniging die reservaten op het grondgebied van de gemeente beheert.
  • De grond moet gelegen zijn in reservaatgebied, natuurgebied, parkgebied, bosgebied of agrarisch gebied met ecologisch belang.
  • De grond moet na de aankoop vrij zijn van pacht.

De bijkomende voorwaarden en de aanvraagprocedure worden omschreven in het subsidiereglement.

Bedrag

20 % van de aankoopprijs, inclusief registratie- en notariskosten, zonder € 0,25/m² te overschrijden

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement voor aankoop van ecologisch waardevolle natuurgebieden, gemeenteraad van 24 juni 1998, gewijzigd op 26 mei 2004.

Deel deze pagina