Twee rioleringsputjes naast elkaar op een voetpad.Info

Om uw woning aan te sluiten aan de openbare riolering op grondgebied Hamme richt u zich tot Farys.
Let op: Het is niet toegestaan om zonder toelating aansluitingen te realiseren of werken uit te voeren aan de openbare riolering! 

Via de externe websites die vermeld staan op deze pagina kan je ook meer informatie verkrijgen over je aanvraag, timing van de werken en wat je zelf moet doen.

 

Deel deze pagina