Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens overledene

Gegevens echtgeno(o)t(e) - weduwe/weduwenaar

Enkel invullen indien vermelding gewenst is.

Gegevens aanvrager (facturatieadres)

Kostprijs

  • Na ontruiming: € 20,00
  • Asweide: € 40,00