Dit is een aanvullende belasting die de gemeente vestigt op de personenbelasting. Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan deze gemeentebelasting.

De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. Je vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. Je krijgt geen aparte aanslag voor deze belasting.

Bedrag

Elke gemeente legt elk jaar het tarief van de gemeentebelasting voor haar grondgebied vast. Voor de gemeente Hamme is dit percentage 8%.

Regelgeving

Als je niet akkoord gaat met de belasting, kun je, binnen de 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

  • online via uw persoonlijk fiscaal dossier
  • schriftelijk - een gewone brief volstaat - naar het adres op uw aanslagbiljet

Tijdens de bezwaarprocedure kun je om bemiddeling vragen bij:

Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33, bus 46
1030 Brussel
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

De volledige procedure kun je raadplegen op de website van FOD Financiën.

Deel deze pagina