Bij adoptie of aanneming wordt het vader- of moederschap gecreëerd waarbij een persoon (adoptant) een andere persoon aanneemt (geadopteerde). Er wordt dus een fictieve afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

Bij gewone adoptie blijft de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde en de geadopteerde bestaan. Bij volle adoptie verdwijnt deze volledig.

De tussenkomst van Team burgerzaken beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand.

Procedure

Binnenlandse adoptie

Bij een binnenlandse adoptie adopteer je een kind dat in België verblijft. Je moet eerst een voorbereiding volgen via de Centrale Autoriteit voor Adoptie van de Vlaamse Gemeenschap (VCA). Bij de adoptie van een meerderjarige is deze voorbereiding niet nodig. Na de voorbereiding spreekt de familierechter zich uit over de adoptie op basis van de elementen die werden opgenomen in het verzoekschrift.

De documenten worden door de rechtbank opgestuurd naar Team burgerzaken van de woonplaats van de adoptant. Daar wordt het adoptievonnis overgeschreven.

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptie kan zowel in België als in het buitenland worden uitgesproken. Een adoptie van een kind mag pas worden uitgesproken na goedkeuring van het VCA. Buitenlandse adoptiebeslissingen moeten bovendien worden erkend door de Federale Centrale Autoriteit. Pas na deze erkenning kan het kind naar België komen. Met de erkenningsbeslissing wordt de adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Ook de geboorteakte van het kind kan worden overgeschreven.

Opmerking: Als je een kind adopteert heb je recht op een adoptiepremie. Meer info vind je hier.

Meebrengen

Bij registratie van een buitenlandse adoptie:

  • identiteitskaarten (eID's)/paspoorten van betrokkenen
  • huwelijksboekje van de adoptant(en)
  • bewijs van erkenning en registratie van de adoptiebeslissing
  • originele geboorteakte, gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands
  • adoptiebeslissing

Het huwelijksboekje van adoptant en/of geadopteerde kan aangepast worden.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

  • Artikel 343 tot 370 van het Burgerlijke Wetboek
  • KB van 19 juli 2013 tot wijziging van het KB van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (B.S. 06/08/2013)

Deel deze pagina