Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Je dient deze aangifte te doen binnen de 8 dagen nadat je de woning betrok.

Gelieve hieronder de gegevens in te vullen van alle personen die verhuizen van éénzelfde adres naar het nieuwe adres (jezelf en kinderen inbegrepen):
(per regel: rijksregisternummer - naam - voornaam)

Woonstcontrole

Ik ben thuis voor woonstcontrole op: *

Gegevens aangever