Als je de Belgische nationaliteit hebt en je verhuist van het buitenland naar België, dan moet je hiervan binnen de 8 werkdagen aangifte doen. Heb je niet de Belgische nationaliteit dan vind je hier meer info.

Voorwaarden

 • Je verblijft reeds op het nieuwe adres op het moment van aangifte.
 • De adreswijziging gebeurt door een meerderjarige en voor het hele gezin bij voorkeur door de referentiepersoon (gezinshoofd).
 • Minderjarigen die voor het eerst de ouderlijke woonst verlaten moeten vergezeld zijn van een ouder of voogd.

Procedure

 • Aangifte kan:
  • via e-mail
  • aan het loket van Team burgerzaken
 • De wijkagent controleert of je effectief woonachtig bent op het adres.
 • Na een positieve woonstcontrole krijg je een uitnodiging om je adres te wijzigen op de chip van je identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK).

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK)
 • bijkomend je uitnodiging en PIN-code na de woonstcontrole

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Als je je in de gemeente hebt gevestigd zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het college van burgemeester en schepenen je ambtshalve inschrijven zodra het daar kennis van neemt (na tevergeefse uitnodiging om aangifte te doen van je verhuizing).

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina