Als je verhuist naar het buitenland, dan moet je hiervan aangifte doen.

Procedure

  • Je meldt je persoonlijk aan bij Team burgerzaken zo dicht mogelijk tegen de datum van vertrek. Een minderjarige die alleen verhuist, moet vergezeld zijn van een ouder of voogd.
  • Team burgerzaken past je adresgegevens aan in het bevolkingsregister en je krijgt een formulier (model 8, afvoering uit de registers) mee, dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland van je nieuwe verblijfplaats.
  • Je afschrijving naar het buitenland wordt meteen geregistreerd in de chip van je eID/kids-ID.

Meebrengen

  • adres in het buitenland
  • identiteitskaart, eventueel kids-ID en PIN-codes van alle gezinsleden
  • vreemdelingen: hun verblijfskaart (eVK)

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

  • Een verblijf van max. 3 maanden in het buitenland hoef je niet te melden. Verblijf je meer dan 3 maanden in buitenland met de bedoeling terug te keren, dan meld je best je tijdelijke afwezigheid (bij vertrek en terugkeer).
  • Vreemdelingen die naar het buitenland vertrekken blijven al dan niet in het bezit van hun verblijfkaart naargelang de duurtijd van afwezigheid. Bij een aanvraag tot recht op terugkeer of tijdelijke afwezigheid blijven ze in het bezit van hun kaart en krijgen ze een attest van vertrek mee.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina