Wanneer je in het bezit bent van een verblijfskaart en je komt in Hamme wonen of je verhuist binnen de gemeente, moet je hiervan aangifte doen. Kom je voor het eerst of opnieuw naar België dan vind je hier meer info: kort verblijf voor niet-Belgen (max. 90 dagen) of lang verblijf voor niet-Belgen (meer dan 90 dagen)

Voorwaarden

 • Je verblijft reeds op het nieuwe adres op het moment van aangifte.
 • De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 werkdagen na het verhuizen.
 • De aangifte kan best gebeuren door de referentiepersoon (gezinshoofd) wanneer het hele gezin verhuist.
 • Minderjarigen moeten vergezeld zijn van een ouder of voogd.

Procedure

 • Je meldt je aan bij Team burgerzaken. Verhuis je naar een andere gemeente dan doe je enkel daar aangifte.
 • De wijkagent zal via een woonstcontrole vaststellen of je er effectief woont.
 • Na verwerking van het verslag van de woonstcontrole word je ingeschreven en word je desgevallend uitgenodigd om je adres aan te passen op je verblijfsdocument.

Meebrengen

 • Verblijfskaart (eVK) of ander verblijfsdocument.
 • Bij een eerste aanmelding: je identiteitskaart (eID) van je land van herkomst of je paspoort.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Bij definitief vertrek naar het buitenland moet je je laten uitschrijven. Je meldt je aan bij Team burgerzaken zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek.
 • Wanneer je meer dan 3 maanden het land verlaat met de intentie om terug te keren, is het aangewezen je tijdelijke afwezigheid te melden. 

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina