De adviesraad lokale economie, ondergebracht bij de overkoepende EVA-vzw Ondernemend Hamme, is het gemeentelijk adviesorgaan omtrent het economisch leven en de plaatselijke middenstand binnen Hamme. Het kan op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief adviezen formuleren. Het is tevens de spreekbuis van ondernemers en zelfstandigen binnen de gemeente.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door schepen Jan Rosschaert, het secretariaat ligt bij Team ondernemen. 

Deel deze pagina