Een afvaleiland is een afvalinzamelpunt dat je kan gebruiken op je evenement. Daarmee zet je meteen het milieuvriendelijke karakter van het event in de verf. Elk afvaleiland is een solide constructie die ruimte biedt aan drie minicontainers met elk een inhoud van 240 liter voor de selectieve inzameling van papier & karton, PMD, GFT, glas of restafval. Je kan de samenstelling van de eilanden (het aantal containers per fractie) zelf kiezen naar behoefte.

De afvaleilanden worden aangeboden door de intercommunale Verko.

Voorwaarden

 • Het evenement is volledig openbaar. De organisatie streeft geen private winst na en doet een belangrijke inspanning om afval te sorteren of te voorkomen.
 • Het evenement vindt plaats in het werkingsgebied van Verko en wordt gedragen of ondersteund door de gemeente.
 • De organisator promoot de aanwezigheid van de afvaleilanden (Verko bezorgt je op aanvraag het logo van ‘Hoog tijd voor minder afval’ voor op je drukwerk).
 • De containers mogen niet losgekoppeld worden van de constructie.

Verko kan maximum 10 afvaleilanden per evenement ter beschikking stellen. Er wordt van uitgegaan dat er een afvaleiland nodig is voor elke 200 aanwezigen.

Procedure

 • Je kan de eilanden aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier te bezorgen aan

Intercommunale Verko - afvalpunten
Bevrijdingslaan 201
9200 Dendermonde
guy.leyman@dds-verko.be

 • Vraag de afvaleilanden zo vroeg mogelijk aan, ten laatste drie weken voor het evenement plaatsvindt. Verko zal namelijk, op basis van de aard van het evenement en het beoogde publiek, oordelen of de activiteit slaagkansen heeft met betrekking tot het correct sorteren van afval.
 • De eilanden worden geplaatst en opgehaald door Verko. De levering gebeurt op week- en werkdagen, meer bepaald op de dag voor het evenement of de ochtend van de dag zelf (in geval van een avondactiviteit). De ophaling gebeurt op de eerstvolgende werkdag na het evenement.
 • Bij het ophalen van de afvaleilanden na afloop van de activiteit, zal een medewerker van Verko een evaluatie uitvoeren. Als er niet of onvoldoende gesorteerd werd, zal Verko de verwerking van het ingezamelde afval aan de organisator aanrekenen op basis van de kostprijs voor de verwerking van restafval. Een volgende aanvraag kan dan ook geweigerd worden.

 Bedrag

 • Containers voor restafval of GFT: € 6,00 per container
 • Containers voor PMD, glas en papier & karton: gratis
 • Transportvergoeding voor het leveren en terughalen van de afvaleilanden: € 30,00 per afvaleiland. Deze vergoeding dient vooraf op het gemeentehuis betaald te worden, pas daarna wordt de aanvraag definitief ingepland bij Verko.

Bij diefstal van onderdelen of beschadiging aan de constructie, containers, infopanelen of sloten zal Verko de kosten aanrekenen.

Deel deze pagina