Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving. De regelgeving schrijft voor dat het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, niet hoger mag zijn dan:

  • 85dB(A), gemeten als LAeq, 15 min. (= energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 min.)
  • 92 dB(A), gemeten als LAmax, slow (= piekniveau)

Als het piekniveau niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten. Daarnaast geldt er tevens een binnenhuisnorm bij de buren (met gesloten ramen en deuren), op basis van het aanwezige achtergrondgeluid.

Van de standaardregels kan in bepaalde gevallen afgeweken worden door het college van burgemeester en schepenen. Hoofdstuk 6.7 van VLAREM II regelt de manier waarop je een afwijking kan verkrijgen. Als het evenement plaatsvindt in openlucht of in een voor het publiek toegankelijke ruimte (zonder milieuvergunning voor permanente muziekactiviteiten) én het gaat om kermissen, carnaval, muziekfestivals, fuiven of andere bijzondere gelegenheden, dan kan bij de gemeente een afwijking op de geluidsnormen tijdens een bepaalde periode gevraagd worden.

Procedure

  • Je vraagt de toelating aan via een aanvraagformulier evenementen.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de aanvraag.
  • Afhankelijk van het toegestane geluidsniveau, ben je verplicht enkele flankerende maatregelen te nemen.

Regelgeving

  • VLAREM II, Deel 6 - Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen, Hoofdstuk 6.7. - Niet-ingedeelde muziekactiviteiten

Deel deze pagina