De algemene gemeentebelasting op bedrijven en vrije beroepen is verschuldigd door alle natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het belastingjaar, als hoofdactiviteit en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente:

 • een nijverheid -, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren
 • een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen

Procedure

 • Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur.
 • Je vult dit in, ondertekent dit en stuurt het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Gemeentebestuur Hamme, Team financiën, Marktplein 1, 9220 Hamme'.
 • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.
 • Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij het gemeentebestuur.
 • Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast.

Bedrag

 

Landbouwbedrijven (akkerbouw, bosbouw, pluim -en veeteelt)

 • voor de schijf tot 7,5 ha: € 74,00
 • voor de schijf boven 7,5 ha tot 12 ha: € 105,00
 • voor de schijf boven 12 ha tot 25 ha: € 148,00
 • voor de schijf boven 25 ha: € 247,00

Tuinbouwbedrijven - uitsluitend in openlucht

 • voor de schijf tot 1 ha: € 74,00
 • voor de schijf boven 1 ha tot 3 ha: € 105,00
 • voor de schijf boven 3 ha tot 6 ha: € 148,00
 • voor de schijf boven 6 ha: € 247,00

Tuinbouwbedrijven - uitsluitend onder glas

 • voor de schijf tot 999 m2: € 74,00
 • voor de schijf van 1000 m2 tot 6999 m2: € 105,00
 • voor de schijf van 7000 m2 tot 14999 m2: € 148,00
 • voor de schijf vanaf 15000 m2: € 247,00

Gemengde tuinbouwbedrijven (zowel in openlucht als onder glas) betalen een bedrag dat overeenkomt met de hoogste schijf.

Voor de andere bedrijven en de vrije beroepen

 • tot 49 m2: € 123,00
 • van 50 m2 tot 99 m2: € 154,00
 • van 100 m2 tot 249 m2: € 185,00
 • van 250 m2 tot 499 m2: € 310,00
 • van 500 m2 tot 749 m2: € 371,00
 • van 750 m2 tot 999 m2: € 635,00
 • van 1000 m2 tot 4999 m2: € 930,00
 • van 5000 m2 tot 9999 m2: € 1240,00
 • van 10000 m2 tot 24999 m2: € 1859,00
 • van 25000 m2 tot 49999 m2: € 2478,00
 • meer dan 50000 m2: € 3100,00

Uitzonderingen

Vrijstellingen

 • De belastingplichtige die de activiteit heeft aangevat in het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat EN die vóór de aanvang van de bedoelde activiteit de hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde werkloze of schoolverlater had, of die genoot van een bestaansminimum, beperkt tot 3 opeenvolgende jaren.

Verminderingen

 • 25% voor de belastingplichtigen die in gezinsverband leven en elk een afzonderlijk belastbare activiteit uitoefenen volgens dit reglement.
 • 50% voor de werkloze belastingplichtigen, die onder de voorwaarden gesteld door de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling, een bijberoep mogen uitoefenen, beperkt tot 3 opeenvolgende jaren.
 • 50% voor de belastingplichtige die op 1 januari van het dienstjaar de activiteit heeft aangevat in het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat, beperkt tot 3 opeenvolgende jaren.
 • De verminderingen zijn cumuleerbaar tot een minimum belasting van € 25,00.

Deel deze pagina