Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je vooraf een arbeidskaart nodig. We onderscheiden:

 • Arbeidskaart A (onbepaalde duur): aan te vragen door de werknemer, gelijk welk beroep bij om het even welke werkgever
 • Arbeidskaart B (bepaalde duur): aan te vragen door de werkgever, één welbepaalde functie bij één werkgever
 • Arbeidskaart C (bepaalde duur): aan te vragen door de werknemer, gelijk welk beroep bij om het even welke werkgever

Voorwaarden

 • De voorwaarden verschillen per kaart.
 • In bepaalde gevallen ben je vrijgesteld van een arbeidskaart: omwille van je beroep (lijst) of omwille van je verblijfsstatuut (lijst).

Procedure

 • De werknemer (of werkgever) vraagt de kaart aan bij de dienst Economische Migratie van de provincie waar hij/zij verblijft (of waar de tewerkstelling plaatsvindt) via het specifiek aanvraagformulier (voor type A, B of C).
 • Je laat in voorkomend geval bij de dienst burgerzaken het inlichtingenblad invullen.
 • Je stuurt het aanvraagformulier, in voorkomend geval het inlichtingenblad en de gevraagde bijlagen naar de dienst Economische Migratie.
 • De dienst Economische Migratie bezorgt je schriftelijk haar beslissing. Bij een positieve beslissing wordt je kaart opgestuurd naar de dienst burgerzaken. Deze nodigt je uit om deze af te halen.

Gedetailleerde info per kaart (voorwaarden, aanvraagprocedure, formulieren en wetgeving) kan je hier terugvinden.

Meebrengen

 • je verblijfskaart (eVK)
 • het aanvraagformulier bij een 1ste aanvraag voor een arbeidskaart B

De dienst burgerzaken legaliseert het aanvraagformulier (1ste aanvraag arbeidskaart B) , vult het inlichtingenblad in en bezorgt de bijlagen waarvoor ze bevoegd is.

Bedrag

Aanvraag arbeidskaart: gratis

Deel deze pagina