Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet je cliënt zijn bij Team leven en welzijn;
  • moet je behoren tot een specifieke kansengroep: leefloongerechtigde of equivalent, allochtoon, laaggeschoold, werkzoekende met een arbeidshandicap.

Deel deze pagina