Vluchtelingen die in België internationale bescherming (asiel) aanvragen worden door de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel ingeschreven in het wachtregister in afwachting van een beslissing over hun aanvraag. Vanaf dan hebben deze personen het statuut van asielzoeker.

Team leven en welzijn zorgt ook voor opvang, begeleiding, huisvesting en het verschaffen van de nodige financiële en materiële steun aan asielzoekers die ingeschreven zijn in het wachtregister van de gemeente of die volgens het spreidingsplan van de asielzoekers aan de gemeente werden toegewezen (lokaal opvanginitiatief).

Procedure

  • Je meldt je binnen de 8 dagen aan met de nodige documenten al dan niet onder begeleiding van een maatschappelijk werker van Team leven en welzijn.
  • Team burgerzaken laat door de lokale politie een woonstcontrole uitvoeren op het aangegeven adres.
  • Na een positieve woonstcontrole krijg je een tijdelijk verblijfsdocument, een 'Attest Immatriculatie' (AI) of oranje kaart, dat verlengd wordt zolang je aanvraag loopt.
  • Je aanvraag kan geweigerd of aanvaard worden. Bij een positieve beslissing krijg je de status van erkend vluchteling of subsidiaire bescherming. Je ontvangt dan een verblijfskaart type A (geldigheid: erkend vluchteling = 5 jaar, subsidiaire bescherming = 1 jaar met mogelijke verlenging).

Meebrengen

  • identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs, ...
  • bijlage 26 of 26 quinquis
  • 1 recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)

Bedrag

  • Attest Immatriculatie: € 1,50 (de verlenging ervan is gratis)
  • A-kaart: € 20

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina