Online aanvragen  >

Een ‘attest gezinssamenstelling’ vermeldt de personen die ingeschreven staan op je adres. Het attest kan een alleenstaande vermelden, de gezinsleden, maar evenzeer de niet verwante personen. Je kan een attest gezinssamenstelling aanvragen voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding, ...).

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen'
  • aan het loket van de dienst burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina