Online aanvragen

Varianten:

Met een ‘attest van nationaliteit’ bewijs je over de Belgische nationaliteit te beschikken.

Voorwaarden

  • Belgische nationaliteit
  • Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen' (en varianten)
  • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

Uitzonderingen

Vreemdelingen kunnen een attest van nationaliteit aanvragen bij het consulaat of de ambassade van hun thuisland.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina