Online aanvragen

Varianten:

Met een ‘attest van nationaliteit’ bewijs je over de Belgische nationaliteit te beschikken.

Voorwaarden

  • Belgische nationaliteit
  • Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen' (en varianten)
  • aan het loket van de dienst burgerzaken

Meebrengen

Uitzonderingen

Vreemdelingen kunnen een attest van nationaliteit aanvragen bij het consulaat of de ambassade van hun thuisland.

Deel deze pagina