Online aanvragen

Varianten:

Met een ‘attest van woonst’ bewijs je ingeschreven te zijn in de gemeente op het vermelde adres. Een attest van woonst met historiek vermeldt eveneens je vorige adressen.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen' (en varianten)
  • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina