Online aanvragen

Varianten:

Met een ‘attest van woonst’ bewijs je ingeschreven te zijn in de gemeente op het vermelde adres. Een attest van woonst met historiek vermeldt eveneens je vorige adressen.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen' (en varianten)
  • aan het loket van de dienst burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina