Het auditcomité van de lokale besturen besliste om (de door Audit Vlaanderen  opgemaakte) auditrapporten van lokale besturen (met uitzondering van forensische auditrapporten) actief openbaar te maken. Ook rapporten rond opvolging aanbevelingen uit reguliere en forensische audits vallen onder de actieve openbaarheid.

De keuze van welke thema’s of processen aan bod komen in de audits is vooral gebaseerd op een risicoanalyse, signalen uit het werkveld, vaststellingen uit andere audits of risico’s uit de actualiteit. Waar men een audit uitvoert, is afhankelijk van meerdere factoren zoals een risicoanalyse specifiek uitgevoerd voor het proces, de tijd sinds de laatste audit, de ligging. Bij thema-audits streeft men naar naar een spreiding van de organisaties over Vlaanderen.

Je vindt deze rapporten hieronder terug:

Deel deze pagina