De OCMW-raad heeft aan het 'Bijzonder comité  van de sociale dienst' (BCSD) het beslissingsrecht inzake de individuele dossiers voor sociale dienstverlening gedelegeerd.

De beslissingen van het BCSD worden enkel nog ter kennisgeving aan de leden van de OCMW-raad meegedeeld. Het BCSD vergadert maandelijks.

Het 'Bijzonder comité van de sociale dienst' is samengesteld uit volgende OCMW-raadsleden:

  • Paul Verschelden (voorzitter)
  • Kathleen De Bondt (CD&V)
  • Regine Van Achter (CD&V)
  • Marie-Jeanne De Clercq (NV-A)
  • Jan Rosschaert (SP.a)
  • Guy Bogaert - De Clercq (Open VLD)

Deel deze pagina