Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 8 leden, exclusief de voorzitter.

Comitévoorzitter

  • Mieke De Keyser (CD&V)

Comitéleden

  • Carine Calluy (Vlaams Belang)
  • Johan Robberecht (CD&V)
  • Marie Christine De Smedt (N-VA)
  • Thom Nelis (CD&V)
  • Vanessa Van Hoyweghen (CD&V)
  • Patrick Sillis (Groen)
  • Mieke Van Der Weeën (Vooruit)
  • Bert Boel (Open VLD)

Deel deze pagina