Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Opgelet: de subisidie kan jaarlijks aangevraagd worden, maar de aanvraag moet uiterlijk op 30 juni ingediend worden.

Gegevens aanvrager

Locatie nestvoorzieningen

Aantal bewoonde nesten huiszwaluw

Aantal bewoonde nesten boerenzwaluw

Aantal bewoonde nesten zwaluwen

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement voor het behoud van een kolonie huis- of boerenzwaluwen.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.