Gedurende de termijn van het openbaaronderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit conform artikel 26 van het besluit omgevingsvergunning. Je kunt dit op volgende manieren indienen:

  • via het Omgevingsloket (voorkeur)
  • schriftelijk per aangetekende zending
  • schriftelijk tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis

Je kunt het dossier digitaal inkijken op het gemeentehuis, het Omgevingsloket of het Geoportaal Omgeving. Om het dossier in te kijken op het gemeentehuis maak je een afspraak.

DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
21/12/2021 tot en met 19/01/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021162645
ADRES Sint-Annastraat
AANVRAGER / EXPLOITANT ERIAK ENGINEERING
ONDERWERP het bouwen van een halfopen bebouwing+ bijgebouwen  (SH)
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
03/01/2022 tot en met 01/02/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021182245
ADRES Damstraat 74
AANVRAGER / EXPLOITANT EXPO LIGHT
ONDERWERP het slopen van een handelswoning en heropbouw van een woning met handelgelijksvloers en magazijn (SH)
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
29/12/2021 tot en met 27/01/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021184795
ADRES Aubroeckstraat 2
AANVRAGER / EXPLOITANT Nele Vermeir
ONDERWERP het slopen van een woning, het bouwen van een open bebouwing en een bijgebouw  (SH)
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
18/01/2022 tot en met 16/02/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021169501
ADRES Jules Vincartpark 69
AANVRAGER / EXPLOITANT TOGOFILL
ONDERWERP het bouwen van 13 nieuwbouw woningen 
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
12/01/2022 tot en met 10/02/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021178788
ADRES Noordstraat 225
AANVRAGER / EXPLOITANT Björge Fierens
ONDERWERP het bouwen van een woning na afbraak van een bestaande woning 
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
12/01/2022 tot en met 10/02/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021179805
ADRES Eduard Passtraat 23
AANVRAGER / EXPLOITANT Ferdy De Graef
ONDERWERP het plaatsen van een veranda
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
12/01/2022 tot en met 10/02/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021189649
ADRES Zogge 96
AANVRAGER / EXPLOITANT David Janssen
ONDERWERP het bouwen van een eengezinswoning met garage 
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen
DATUM OPENBAAR ONDERZOEK
21/01/2022 tot en met 19/02/2022
OMGEVINGSLOKETNUMMER OMV_2021195836
ADRES Theet 20
AANVRAGER / EXPLOITANT Angelique Westerlinck
ONDERWERP het bouwen van een kantoorgebouw 
BEVOEGDE OVERHEID college van burgemeester en schepenen

Deel deze pagina