Dit is een gemeentebelasting op het bewaren van dieren. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het dier.

Bedrag

  • € 90,00 forfaitair per bewaard dier
  • verhoogd met € 8,70 verblijfskost per dag met een minimum van 14 dagen

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.

Deel deze pagina