Dit is een gemeentebelasting gevestigd op de motoren:

 • gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden
 • gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen

voor elke krachtbron vanaf een globale capaciteit van 18,38 kW, berekend op de motorenkracht tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. De berekening gebeurt per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige maand geteld.

Ze is verschuldigd voor motoren voor de exploitatie van de inrichting of van de bijgebouwen gebruikt op het grondgebied van de gemeente.

Bedrag

 • € 9,00 per eenheid en per breuk van kW

Uitzonderingen

De belasting wordt NIET geheven op:

 • de (reserve-)motor die niet werd gebruikt
 • de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld
 • de motor van een draagbaar toestel
 • de motor die een elektrische generator drijft, begrensd tot het gedeelte nodig voor het drijven van een generator
 • de door de perslucht aangedreven motor
 • de motorkracht uitsluitend gebruikt voor toestellen tot bemaling
 • de motoren van vaartuigen voor het transport van goederen, ook deze aan boord van deze vaartuigen

Voorwaarden verminderingen op basis van een schriftelijk bericht en ontvangstbewijs:

 • Motor buitengebruik gezet of verdwenen in de loop van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.
 • Motor ononderbroken stilgelegd voor één maand of langer (met uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode)

Regelgeving

 • Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur.
 • Je vult dit in, ondertekent dit en stuurt het formulier vóór de uiterste indieningsdatum naar gemeentebestuur Hamme, Team financiën, Marktplein 1, 9220 Hamme.
 • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangfite niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.
 • Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan, binnen dezelfde termijnen, aangifte doen bij het gemeentebestuur Hamme, Team financiën, Marktplein 1, 9220 Hamme.

Deel deze pagina