Dit is een gemeentebelasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter. Ze is verschuldigd door de persoon die de opdracht gaf aan de drukker of de verantwoordelijke uitgever als de opdrachtgever geen aangifte deed.

Procedure

  • De aangifte dient ten minste 24 uren vóór de verspreiding voor een periode van ten hoogste 12 maanden te gebeuren bij het gemeentebestuur.
  • Mee te sturen: proefdruk, aantal verspreide exemplaren en de straten van de verspreiding.
  • Geen aangifte leidt tot ambtshalve inkohiering met verdubbeling van het bedrag van de belasting.

De belasting wordt ingevorderd met een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van curgemeester en schepenen.

Bedrag

  • € 0,0025 per blad per verspreid exemplaar voor alle drukwerken van 1 tot 4 bladen en tot maximum A4-formaat
  • € 0,02 per verspreid exemplaar voor alle drukwerken vanaf 5 bladen en tot maximum A4-formaat
  • grotere formaten worden omgerekend naar A4-formaat

Uitzonderingen

Vrijstellingen:

  • 50% of meer van de bedrukte oppervlakte is ingenomen door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter
  • publicaties van sportverenigingen zonder winstoogmerk met sociale of culturele doeleinden
  • folders van plaatselijke culturele verenigingen voor eigen organisaties
  • publiciteit van vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen

Deel deze pagina