Dit is een gemeentebelasting op de ontgraving van kisten en de verplaatsing en de ontgraving van asurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Ze is verschuldigd door degene die om de opgraving verzoekt.

Bedrag

  • € 600,00 voor de ontgraving van een kist
  • € 150,00 voor de verplaatsing en voor de ontgraving van een asurne   
  • € 150,00 voor de ontgraving van een asurne uit een columbariumnis of urnenveld vóór beëindiging van de concessietermijn, met de bedoeling de assen uit te strooien

Uitzonderingen

Vrijstellingen:

  • op bevel van de gerechtelijke overheid
  • genoodzaakt door het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof
  • opgravingen van voor het Vaderland gestorven militairen en burgers tijdens de wereldoorlogen

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Deel deze pagina