Dit is een gemeentebelasting op het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein voor publicitaire doeleinden door middel van reclamevoertuigen. Ze is verschuldigd door de persoon die de reclame voert.

De belasting wordt geheven op aanhangwagens of voertuigen op de openbare weg of het openbaar domein geplaatst met louter publicitaire doeleinden.

Procedure

  • De aangifte dient ten minste 24 uur voor het plaatsen van het reclamevoertuig te gebeuren bij het gemeentebestuur.
  • De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Bedrag

€ 25,00 per dag per voertuig

Uitzonderingen

  • Voertuigen die publiciteit voeren voor de handel of de nijverheid van de vervoerder en die uitsluitend dienen voor het vervoer van koopwaar.
  • Voertuigen die bijkomstig voorzien zijn van publiciteit en niet met uitsluitend publicitaire doeleinden de openbare weg gebruiken.

Deel deze pagina