Dit is een gemeentebelasting voor bepaalde tussenkomsten van de lokale politie verschuldigd door de hoofdelijk aansprakelijken als daar zijn:

  • degenen die de interventie noodzakelijk maakten
  • degenen die hen opdracht of toelating gaven
  • de eigenaar als kan aangenomen of bewezen worden dat de hij/zij effectief schuldig of medeplichtig is

Bedrag

  • weghalen van autovoertuigen: factuur van de takelkosten
  • bewaren en stallen van autovoertuigen: € 6,25 per begonnen dag
  • nodeloos alarmeren van de politie: € 150,00 per oproep vanaf het derde nodeloos alarm
  • vervoer van personen onder invloed van drank, verdovende of hallucinatieverwekkende middelen: € 150,00
  • vervoer van bestuurlijk aangehouden personen: € 150,00

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Deel deze pagina