Dit is een gemeentebelasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden. Ze is verschuldigd door diegene die onrechtmatig heeft aangeplakt.

 

Bedrag

€ 123,95 per gemeentelijk aanplakbord

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Deel deze pagina