Dit is een gemeentebelasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. Ze is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.

Bedrag

De bedragen zijn per begonnen uur en/of kilogram ingezamelde hoeveelheid afval en/of kilometer afgelegde weg en een administratiekost van € 40,00 per factuur.

Inzet van gemeentepersoneel per uur

 • titularis schaal D/E: € 17,53
 • titularis schaal C/D: € 19,88
 • titularis schaal B: € 27,17
 • titularis schaal A: € 34,81

Inzet van voertuigen en/of materieel per uur

 • personenauto: € 6,00
 • bestelwagen (tot 0,75 ton): € 12,00
 • lichte vrachtwagen (0,75 tot 3,5 ton): € 19,00
 • vrachtwagen (meer dan 3,5 ton): € 37,00
 • veegmachine: € 35,00
 • kleine tractor + aanhangwagen: € 37,00
 • grote tractor + aanhangwagen: € 50,00
 • minigraafmachine: € 25,00
 • grote graafmachine: € 35,00
 • eigen gereedschap: € 10,00 per ingezette machine
 • ontstoppingsmachine: € 50,00
 • stroomgenerator: € 25,00
 • compressor met breekhamer van 10 kg: € 25,00
 • kleine landbouwmachine: € 20,00

Tijdelijke verkeerssignalisatie per bord/baken/hek (inclusief steunen en voeten)

 • gedurende minder dan 7 dagen: € 1,00 per stuk per dag
 • gedurende langer dan 1 week: € 15,00 per begonnen week
 • gehuurd materieel en verwerkte materialen: volgens factuurbedrag
 • kilometervergoeding transport: € 0,70 per km
 • opgeruimde afvalstoffen: € 0,20 per kg

Regelgeving

De belasting wordt gevestigd met een kohier, vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina