Dit is een gemeentebelasting gevestigd om de kosten van ambtshalve door de gemeente of door derden voor derden uitgevoerde werken, terug te vorderen. Ze is verschuldigd door de personen die in gebreke blijven met het vervullen van hun wettelijke en/of reglementaire verplichtingen.

Bedrag

Voor arbeid (begonnen uur = volledig uur)

 • titularis schaal D/E: € 17,53 per uur
 • titularis schaal C/D: € 19,88 per uur
 • titularis schaal B: € 27,17 per uur
 • titularis schaal A: € 34,81 per uur

Voor materieel (begonnen uur = volledig uur)

 • personenauto: € 6,00
 • bestelwagen (tot 0,75 ton): € 12,00
 • lichte vrachtwagen (0,75 tot 3,5 ton): € 19,00
 • vrachtwagen (meer dan 3,5 ton): € 37,00
 • veegmachine: € 35,00
 • kleine tractor + aanhangwagen: € 37,00
 • grote tractor + aanhangwagen: € 50,00
 • minigraafmachine: € 25,00
 • grote graafmachine: € 35,00
 • gereedschap per machine op een elektrische of ontploffingsmotor: € 10,00
 • ontstoppingsmachine: € 50,00
 • stroomgenerator: € 25,00
 • compressor met breekhamer van 10 kg: € 25,00
 • kleine landbouwmachines: € 20,00
 • gehuurd materieel: aan factuurbedrag

Voor een tijdelijke verkeerssignalisatie

 • per bord/baken/hek (inclusief steunen en voeten):
  • periodes van minder dan 7 dagen: € 1,00 per stuk per dag
  • periodes langer dan 1 week: € 15,00 per begonnen week
 • voor verwerkte materialen en prestaties van derden: aan factuurbedrag

Regelgeving

De belasting wordt gevestigd met een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina