Je kan de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen of door automatische toekenning.

Voorwaarden

 • Je bent minderjarig: onder bepaalde voorwaarden word je de Belgische nationaliteit automatisch toegekend of nadat je ouders of adoptanten een verklaring hebben afgelegd. Bv. één van beide ouders zijn/worden Belg, zijn hier geboren en/of verblijven reeds min. 5 jaar in België.
 • Je bent meerderjarig: je kan de Belgische nationaliteit verwerven door een verklaring af te leggen. Wettelijk verblijf, de verwantschap met een Belgisch(e) kind of partner, opleiding en/of tewerkstelling, kennis van één van de landstalen, maatschappelijke integratie en het feit of je gehandicapt, invalide of pensioengerechtigd bent, zijn de criteria waarop je wordt beoordeeld.
 • In uitzonderlijke gevallen kan je de Belgische nationaliteit verkrijgen door naturalisatie: staatlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

Procedure

 • Je meldt je aan bij Team burgerzaken. Een medewerker bekijkt of je in aanmerking komt en zal je meedelen welke documenten je moet voorleggen.
 • Wanneer je dossier volledig is kan je je registratierecht gaan betalen bij het registratiekantoor.
 • Je meldt je aan bij Team burgerzaken met je betalingsbewijs van het registratierecht en je legt je verklaring af.
 • Je dossier wordt doorgestuurd naar de Procureur des Konings. De onderzoekstermijn duurt circa 4 maanden.
 • Je wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing: door Team burgerzaken (positief), door de Procureur des Konings (negatief). Je kan in beroep gaan tegen deze beslissing.

Opmerking

Bij automatische toekenning of bij een verklaring door de ouders gebeuren de bijwerkingen bij Team burgerzaken en wordt er desgevallend een akte opgemaakt. Een naturalisatieaanvraag dien je in bij Team burgerzaken of bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Meer info hierover vind je hier.

Meebrengen

Kwijtschrift van de betaling van het registratierecht bij de FOD Financiën voor het afleggen van de verklaring.

Bedrag

 • Automatische toekenning of verklaring (minderjarig): gratis
 • Verklaring (meerderjarig): € 150,00 registratierecht, cash te betalen bij het registratiekantoor van Dendermonde (Begijnhoflaan 49, 9200 Dendermonde). Team burgerzaken zal je bij je bezoek meedelen wanneer je dit bedrag kunt gaan betalen.
 • € 18,00 voor een Belgische identiteitskaart

Regelgeving

 • Wetboek Belgische nationaliteit 28 juni 1984
 • Wijzigingswet van 4 december 2012 (B. S. van 4 december 2012)
 • Programmawet van 27 december 2012 (B. S. van 31 december 2012)

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina