Vreemdelingen die zich in België als zelfstandige willen vestigen hebben een beroepskaart nodig. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van een beroepskaart.

Voorwaarden

 • Nationaliteit: je hebt niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en je bent geen Zwitser.
 • Recht op verblijf: je bent in het bezit van verblijfskaart type A of een Attest Immatriculatie (AI). Als je geen verblijfsrecht in België hebt moet je een aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland.  
 • Naleven van de reglementaire verplichtingen.
 • Je activiteit heeft een economische, sociale, artistieke of sportieve meerwaarde voor Vlaanderen.

Vrijstellingen beroepskaart: de lijst vind je hier.

Procedure

 • Voor het verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen van een beroepskaart dien je een aanvraag in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf of bij een erkend ondernemingsloket als je over geldig verblijf in België beschikt (lijst erkende ondernemingsloketten).
 • De dienst Economische Migratie (DEM) onderzoekt de aanvraag en toetst aan bovenstaande voorwaarden.
 • De DEM bezorgt je schriftelijk haar beslissing via het ondernemingsloket of de Belgische of diplomatieke post in het buitenland. Bij een positieve beslissing wordt een beroepskaart afgeleverd.

Gedetailleerde info over de beroepskaart (voorwaarden, aanvraagprocedure, formulieren en wetgeving) kan je hier terugvinden.

Bedrag

 • € 140,00 voor de aanvraag (1ste aanvraag, hernieuwing, wijziging of vervanging)
 • € 90,00 per jaar voor de geldigheid

Uitzonderingen

 • Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, dan kan je de aanvraag indienen bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land of bij een ondernemingsloket (in dit laatste geval: voorafgaand akkoord Vlaamse minister van Werk en minister van Binnenlandse Zaken).
 • Als je reeds verblijfsrecht hebt op basis van een ander statuut (gezinshereniging, student) dan kun je je omzetting naar arbeidsmigrant vragen.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina