Tijdens de rondleiding wordt de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats, aangelegd in 1896, toegelicht. De laatste rustplaats van talloze bekende en minder bekende Hammenaren heeft al enkele veranderingen ondergaan. Bij de oude grafmonumenten van diverse fabrikanten wordt aandacht gevestigd op in onbruik geraakte grafsymboliek en geven anekdotes weer hoe de samenleving in vroegere tijden tegenover de dood stonden. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de begraafplaatsen van de Hamse gesneuvelden.

Duur

± 2.30 u.

Bedrag

€ 60,00

Praktisch

  • Max. aantal deelnemers: 25
  • Het bezoek start aan de hoofdingang van de begraafplaats (Driegotenkouter).

Deel deze pagina